PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

CÍL

Cíl

  • Cílem je zlepšit inovační potenciál a výkonnost malých a středních podniků. Toho dosahujeme díky spolupráci s místními i národními technologickými a inovačními centry, vysokými školami a univerzitami, výzkumnými ústavy a vývojovými pracovišti, instituty aplikovaných věd, hospodářskými komorami, regionálními rozvojovými agenturami a developery.
  • Naše vize: zmírnění hospodářských rozdílů mezi oblastmi na obou stranách bývalé železné opony a zároveň položení základů nového rozvojového inovačního koridoru ve středoevropském regionu.