PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

AUDIT

Audit

Inovační audit v rámci projektu PROINCOR analyzuje, hodnotí a stimuluje inovační proces a inovační prostředí v malých a středních podnicích technicky orientovaných odvětví. 

Inovační audit monitoruje úroveň znalostí a dovedností týkajících se inovací v malých a středních podnicích (SMEs).

Co audit dokáže?

Podává zprávu o úrovni inovací (proces a prostředí) ve firmách. Díky tomuto výstupu by měl být inovační poradce schopen poskytnout rady ke zlepšení inovačního systému v organizaci.

Jak audit funguje ?

Inovační audit z PROINCOR zahrne otázky v oblasti „inovace procesů a prostředí“ ve společnostech.

Výstupem budou dva grafy (jeden znázorňuje užší organizaci inovací ve firmě, druhý faktory umožňující inovace). Grafy budou interpretovány písemnou i ústní formou.

Jak bude audit probíhat?

Při osobních setkáních v rámci firem. Jsou nezbytná dvě setkání: při prvním proběhne vlastní audit (formou řízeného rozhovoru) a při druhém bude audit interpretován. Následně proběhnou setkání s cílem nabídnout poradenství v oblasti řešení otázek, které vzejdou z inovačního auditu. 

Kdo je cílová skupina?

Malé a střední podniky s technickou orientací.